Dịch Vụ

Kinh doanh thiết bị: thiết bị, vật tư thuộc lĩnh vực cấp-thoát nước, xử lý môi trường.