Áp dụng:  
- Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, kính, ceramic;
- Nhà máy sản xuất thiết bị;
- Nhà máy thép, sản phẩm kim loại;
- Nhà máy giấy, dệt nhuộm, hóa chất,...
- Các hệ thống xử lý nước thải.