• Hệ thống tách bùn công trình xử lý nước cấp;
  • Hệ thống tách bùn công trình xử lý nước thải;
  • Hệ thống tách bùn công trình xử lý bùn thải;
  • Các Nhà máy thực phẩm.
  • Máy ép bùn đa đĩa trục vít là 1 giải pháp kinh tế và thân thiện với môi trường, là 1 hệ thống tích hợp nhỏ gọn và có tính năng tự động hoàn toàn.
  • Có khoảng 16 model với dải công suất rộng 5-640 kg/h.
  • Phù hợp với các loại bùn đặc biệt: Bùn khai khoáng (than, mỏ quặng, xị mạ kim loại, bùn có lẫn dầu hoặc bùn đặc biệt khó ép … )
  • Độ ẩm bùn sau ép 20%